Красотки Ukiyo-e

   
Красотки Ukiyo-e
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 J Q K A
2 пик 3 пик 4 пик 5 пик 6 пик 7 пик 8 пик 9 пик 10 пик Валет пик Дама пик Король пик Туз пик
2 червей 3 червей 4 червей 5 червей 6 червей 7 червей 8 червей 9 червей 10 червей Валет червей Дама червей Король червей Туз червей
2 бубен 3 бубен 4 бубен 5 бубен 6 бубен 7 бубен 8 бубен 9 бубен 10 бубен Валет бубен Дама бубен Король бубен Туз бубен
2 треф 3 треф 4 треф 5 треф 6 треф 7 треф 8 треф 9 треф 10 треф Валет треф Дама треф Король треф Туз треф

Джокер

Рубашка